Ondřej Janouch

Bachelor's thesis

Management bezpečnosti dopravy ve velkých městech

Traffic safety management in large cities
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá managementem bezpečnosti dopravy ve velkých městech. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na základní rozdělení druhů dopravy, dopravu ve městech, bezpečnost dopravy, faktory, které ji ovlivňují a kampaně, které napomáhají bezpečnosti v silničním provozu. V praktické části je vyhodnoceno dotazníkové šetření a porovnání se …more
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with tradic safety management in large cities. The Thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused to the basic distribution of modes of transport, transport in cities, transport safety, factors that influence it and campaigns that promote road safety. In the practical part there is an evaluation of my survey and comparison with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 1. 2020
  • Supervisor: doc. Ing. Jiří Dědina, CSc.
  • Reader: Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS