Ing. Roman Palatin

Master's thesis

Management znalostí - hodnocení jako součást pracovního výkonu

Knowledge management - Appraisal as a part of job performance
Abstract:
Předmětem diplomové práce je analýza znalostí pracovního týmu, jejich řízení a motivace a hodnocení profesionálního růstu. První část je zaměřena na teorii managementu znalostí. V praktické části je aplikováno sdílení znalostí technického týmu pomocí již řešených modelových situací, návrh softwarového řešení managementu znalostí a návrh tvorby metodologie měření výsledků.
Abstract:
The goal of the submitted thesis is the analysis of the working team’s knowledge, management and motivation and the evaluation of the professional growth. The first part is concentrated on the theory of the knowledge management. The basis of the practical part is the transfer of the knowledge to the technical team on behalf of previously solved model situations, the project of a software program for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2008
  • Supervisor: Ing. Haška Ladislav

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting