Ing. Roman Palatin

Master's thesis

Management znalostí - hodnocení jako součást pracovního výkonu

Knowledge management - Appraisal as a part of job performance
Anotácia:
Předmětem diplomové práce je analýza znalostí pracovního týmu, jejich řízení a motivace a hodnocení profesionálního růstu. První část je zaměřena na teorii managementu znalostí. V praktické části je aplikováno sdílení znalostí technického týmu pomocí již řešených modelových situací, návrh softwarového řešení managementu znalostí a návrh tvorby metodologie měření výsledků.
Abstract:
The goal of the submitted thesis is the analysis of the working team’s knowledge, management and motivation and the evaluation of the professional growth. The first part is concentrated on the theory of the knowledge management. The basis of the practical part is the transfer of the knowledge to the technical team on behalf of previously solved model situations, the project of a software program for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedúci: Ing. Haška Ladislav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting