Michal NOVOTNÝ

Master's thesis

Spojené státy americké a ukončení japonské izolace

The United States and the End of Japanese Isolation
Abstract:
Cílem předkládané diplomové práce je analýza vlivu Spojených států amerických na ukončení japonské izolace. Největší pozornost je přitom věnována komodoru Matthewovi Calbraithovi Perrymu a jeho expedici, která byla vyslána do Japonska v roce 1853, aby navázala diplomatické a obchodní vztahy s izolovanou zemí. Předkládána práce je členěna chronologicky do tří kapitol, přičemž je popsána vnitropolitická …more
Abstract:
The aim of this Master's thesis is to examine the role of the United States on the end Japanese isolation. The main attention is paid to Commodore Matthew Calbraith Perry and his expedition, which was sent to Japan in 1853 in order to establish diplomatic and trade relations with the isolated country. The presented work is divided chronologically into three chapters, describing the domestic political …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOVOTNÝ, Michal. Spojené státy americké a ukončení japonské izolace. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/