Bc. Veronika Háková

Bakalářská práce

Tablet a jeho vliv na rozvoj jemné motoriky u žáků s tělesným postižením

Tablet and its influence on the development of fine motor skills for students with physical disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití tabletů k rozvoji jemné motoriky u žáků s tělesným postižením. V dané problematice jsou stěžejními postoje pedagogických pracovníků, kteří se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami pracují. Zřetel je kladen na jejich schopnost práce s technikou a její zapojení do vyučovacího procesu. Práce se soustřeďuje také na vnímání pedagogických pracovníků v …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibilities of using tablets to develop fine motor skills by students with physical disabilities. The main point is an attitude of teachers who work with students with special educational needs. The focus is on their ability to work with technology and its involvement in the teaching process. The work also focuses on the opinion of pedagogical staff in the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta