Bc. Kateřina Mitáčková

Master's thesis

Efektivita různých operací pro descensus orgánů malé pánve 4 roky po jejich provedení

The efficiency of various operations for descensus of pelvic organs four years after their implementation
Anotácia:
Tato diplomová práce nese název Efektivita různých operací pro descensus orgánů malé pánve 4 roky po provedení. Práce se zabývá operačními metodami při léčbě sestupu rodidel a jejich výsledky s odstupem 4 let od provedení operací. Jedná se o práci teoreticko-výzkumnou a je rozdělena na dvě části. První část je teoretická, která je zaměřena na stručnou anatomii malé pánve, spolu s funkcí a strukturou …viac
Abstract:
This thesis is called The efficiency of various operations descensus of pelvic organs four years after their implementation. The work deals with the surgical methods in the treatment of descent of genitals and their results after 4 years after the surgery. It's a work of theoretical research and is divided into two parts. The first part is theoretical, which focuses on a brief anatomy of the pelvis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedúci: Dr. med. Germund Hensel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mitáčková, Kateřina. Efektivita různých operací pro descensus orgánů malé pánve 4 roky po jejich provedení. Pardubice, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

University of Pardubice

Faculty of Health Studies

Master programme / odbor:
Specialization in Health Care / Perioperative care in gynaecology and obstetrics