Bc. Silvia Miková

Bakalářská práce

Krátkodobé finančné plánovanie v podniku

Short-term fianncial plannig in business
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with the short-term financial planning in business and developing short-term financial plan. It consists of three chapters. The first chapter focuses on the processing and summarizing of theoretical knowledge of the area and to develop a theoretical view on financial planning. The second chapter analyzes the short-term financial plan in business OSBD for 2012 and compares …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá krátkodobým finančným plánovaním v podniku a vypracovaním krátkodobého finančného plánu. Skladá sa z troch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na spracovanie a zosumarizovanie teoretických poznatkov z danej oblasti a na vytvorenie teoretického pohľadu na finančné plánovanie. Druhá kapitola analyzuje krátkodobý finančný plán v podniku OSBD na rok 2012 a porovnáva ho s …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Bajus, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management