Ing. Jana Kašická

Bakalářská práce

Souvislost citové vazby a rodičovství s prožíváním strachu ze smrti ve střední dospělosti

The effect of emotional attachment and parenting on fear of death in middle adulthood
Anotace:
Tato práce si klade za cíl zmapovat citovou vazbu ve střední dospělosti a zjistit, jakou má tato proměnná a dále proměnná rodičovství souvislost s prožíváním strachu ze smrti ve střední dospělosti v jeho jednotlivých dimenzích (strach z vlastní smrti, strach z vlastního umírání, strach ze smrti druhých, strach z umírání druhých). Dalším cílem práce je zjistit, zda existují odlišnosti mezi danými souvislostmi …více
Abstract:
The aim of this study is first to chart the attachment in middle adulthood and to find out how these charactersitics and the parenting influence fear of death in middle adulthood in its various dimensions (the fear of his own death, the fear of his own dying, the fear of deaht of others, the fear of others dying) The second aim of this study is to find out if there are differences between the given …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Helena Vilémová
  • Oponent: Mgr. Lenka Pivodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Psychologie