Bc. Lucie Batalová

Bakalářská práce

Obchodně-marketingová koordinační činnost v terapeutické linii farmaceutické společnosti

Sales and Marketing Coordinator of Therapeutic Area in Pharmaceutical Company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá farmaceutickým marketingem a jeho legislativní a etickou regulací. Popsány jsou také základní nástroje současného trendu marketingové komunikace v odvětví farmaceutického průmyslu. Práce vysvětluje a analyzuje problematiku, s kterou se marketingoví pracovníci ve farmacii potýkají, a poukazuje na nejednoduchost profesní orientace v této oblasti. Výsledkem praktické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a pharmaceutical marketing and its legislative and ethic regulations. Basic tools of a current marketing communication trend in the area of a pharmaceutical industry are also described. The thesis explains and analyzes the issues which pharmaceutical marketing experts are faced with and points out the profession orientation complexity in this area. Outcome of the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní