Ing. Ivo Rudický

Master's thesis

Dokáže Google SVI predikovat migrační toky?

Can Google SVI predict migration flows?
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Dokáže Google SVI predikovat migrační toky?“ je analyzovat potenciální schopnost Google trendů předvídat migrační toky mezi zeměmi. První část je zaměřena na teoretické přístupy k migraci. Následující část je rešerší prací, které sloužily jako předloha pro sestavení regresního modelu. V závěrečné části jsou sestaveny tři migrační regresní modely, které se liší zvolenými proměnnými …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Can Google SVI predict migration flows?“ is to analyse potencial ability of Google trends to predict migration flows between countries. The first part refers to theoretical approaches to migration. The following part is a research of studies, which served as a pattern for establishment of a regression model. In the last part there were built three migration regression …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Reader: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta