Ing. Ivo Rudický

Diplomová práce

Dokáže Google SVI predikovat migrační toky?

Can Google SVI predict migration flows?
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Dokáže Google SVI predikovat migrační toky?“ je analyzovat potenciální schopnost Google trendů předvídat migrační toky mezi zeměmi. První část je zaměřena na teoretické přístupy k migraci. Následující část je rešerší prací, které sloužily jako předloha pro sestavení regresního modelu. V závěrečné části jsou sestaveny tři migrační regresní modely, které se liší zvolenými proměnnými …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Can Google SVI predict migration flows?“ is to analyse potencial ability of Google trends to predict migration flows between countries. The first part refers to theoretical approaches to migration. The following part is a research of studies, which served as a pattern for establishment of a regression model. In the last part there were built three migration regression …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Mikula, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Kvasnička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika