Dominik Janíček

Bakalářská práce

Interaktivní 3D vizualizace a její použití při tvorbě webových aplikací

Interactive 3D Visualisation and Its Use in the Creation of Web Applications
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit uživatelskou příručku modulu Blend4Web, která by usnadnila práci případným zájemcům o tenhle modul. Dále vytvořit 3D aplikaci, včetně textur a ani-mací, běžící samostatně v prohlížeči na demonstraci vlastností tohoto modulu. Taktéž zjistit využití a omezení tohoto modulu. Výsledkem práce jsou dvě scény. Jedna jednoduchá, na prezentaci základních vlastností, a druhá složitější …více
Abstract:
The aim of this work is creating of user manual for Blend4Web module, which would fa-cilitate the work of potential candidates for this module. Next aim is creating of 3D appli-cation, including textures and animation, running separately in browser to demonstrate the properties of this module and also to check the usage and limitations of this module. The results of the work are two scenes. First scene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janíček, Dominik. Interaktivní 3D vizualizace a její použití při tvorbě webových aplikací. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie