Theses 

Jaký vliv má tetování na sociální status v zaměstnání – Bc. Michaela Janečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Michaela Janečková

Diplomová práce

Jaký vliv má tetování na sociální status v zaměstnání

What effect does the tattoo has on the social status in job

Anotace: Diplomová práce Jaký vliv má tetování na sociální status v zaměstnání je zaměřena na prozkoumání působení tetování na sociální postavení v různých druzích zaměstnání. V moderní době, kdy se člověk může setkat s poměrně vysokými nároky na dress code, je důležité si pořízení tetování řádně promyslet. Před pořízením tetování je vhodné zaměřit se na to, jaké důsledky by tento čin mohl v pozdější době mít na jedincův aktuální sociální status v zaměstnání. Také je podstatné si uvědomit, jak by takový čin mohl ovlivnit získání určité pracovní pozice v budoucnosti, ať už pozitivně či negativně. Za pomoci několika polostrukturovaných rozhovorů s lidmi, jež tetování mají, jsou zmapovány zkušenosti s přístupem zaměstnavatelů i ostatních zaměstnanců k nim samým.

Abstract: Diploma thesis What effect does a tattoo have on social status in employment is focused on examination of influence of tattoos on social position in different types of jobs. In modern age, when a person may come across relatively high demands for dress code, it is important to think properly about getting a tattoo. Before tattooing, it is appropriate to focus on the consequences that this act might have in the future time on the individual's current social status in his work. It is also important to realize how this could impinge the acquisition of a certain position in the future, whether positively or negatively. Using several semi-structured interviews with people who have tattoos, there are charted experiences about attitude of employers and other employees to themselves.

Klíčová slova: Tetování, zdobení těla, fenomén, individualizace, sociální status, zaměstnání, zaměstnanec, zaměstnavatel, pracovní klima, firemní kultura, subkultura

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 15:11, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz