Helena CIBRÍKOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj dovedností potřebných ke čtení u osob se zrakovým handicapem

Anotace:
Autorka se ve své diplomové práci zabývala problematikou čtení a psaní Braillova bodového písma a jeho uplatněním u osob se zrakovým postižením. V teoretické části byla zpracována témata vztahující se ke vzniku bodového písma a jeho vlivu na rozvoj osobnosti zrakově postiženého - na výchovu a vzdělávání či pracovní uplatnění. Jedna z kapitol byla věnována historickým mezníkům v oblasti čtení a psaní …více
Abstract:
In her thesis, the author focuses on reading and writing in the Braille point system and its applications for visually impaired persons. The theoretical part deals with various topics related to the creation of the writing system and its impact on the personality of the visually impaired individual - their upbringing and education and employment options. One chapter is dedicated to historical milestones …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Nikol Aková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CIBRÍKOVÁ, Helena. Rozvoj dovedností potřebných ke čtení u osob se zrakovým handicapem. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta