Bc. Dagmar Vašáková

Bachelor's thesis

Právní aspekty odměny za práci a vnitropodnikový mzdový systém

Legal Aspects of Remuneration for Work and In-House Payroll System
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou právní úpravou odměny za práci a analýzou systému odměňování v daném podniku. Práce charakterizuje základní principy odměňování zaměstnanců, vymezuje jejich současnou právní úpravu a historický vývoj v České republice. Práce též analyzuje vnitropodnikový mzdový systém a zhodnocuje jeho systematičnost a efektivitu. Na základě těchto získaných poznatků navrhuje …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the rules of remuneration and analysis of remuneration in the company. The thesis describes the basic principles of the remuneration of employees, define their current legal situation and historical development in the Czech Republic. The thesis also analyzes the in-house payroll system and evaluates its orderliness and efficiency. Based on the lessons learned suggest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2014
  • Supervisor: Ing. Vojtěch Chlubna, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Viktor Križan, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking