Bc. Michaela Belháčová

Diplomová práce

Měření koncentrace POPs v pórové vodě sedimentů pomocí pasivního vzorkování

Measurement of POPs concentrations in pore water of sediment by passive sampling
Anotace:
Rizika vyplývající z kontaminace sedimentů persistentními organickými látkami (POPs) nelze dobře charakterizovat celkovou koncentrací těchto látek v sedimentu. POPs mohou být silně vázány na sediment nebo vůbec nejsou dostupné k uvolnění, v důsledku čeho je koncentrace kontaminantů v pórové vodě podstatně nižší, než se odhaduje z celkové koncentrace v sedimentu. Volně rozpuštěná koncentrace POPs v …více
Abstract:
The information about overall concentration of persistent organic pollutants (POPs) in sediment is not sufficient to assess the risks linked with sediments contamination. POPs might be adsorbed to sediment very firmly or cannot be released. As a result, the contaminants concentration in pore water may be significantly lower than estimated based on total concentration. POPs concentration that is freely …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta