Pavel Mauric

Bakalářská práce

Správa koncových stanic ve velké společnosti

User workstations administration in large company
Anotace:
V této práci jsou popsány některé nejčastější procesy, které se při správě koncových stanic ve velkých společnostech pravidelně opakují. Snahou každé takové společnosti by tak mělo být jejich zefektivnění.Vše je uvedeno na případu jedné konkrétní společnosti, kdy nejprve dojde k popisu prostředí a následně i každého jednotlivého procesu. V poslední části jsou pak již konkrétní návrhy na zlepšení těchto …více
Abstract:
This paper describes some of the processes that are frequently repeated within the user workstation administration in large companies. The efforts of any such company should be to improve these processes.Everything is described on the case of one real company, first describing its environment and then each individual process. In the last part, there are concrete suggestions to improve these processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Michal Bejček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Aplikovaná informatika