Mgr. Veronika Lelková, DiS.

Bachelor's thesis

Vyjádření základních etických principů v rámci volebních programů českých politických stran pohledem veřejnosti

The public view on the fundamental ethical principles expressed in the electoral programs of Czech political parties
Abstract:
Diplomová práce se zabývá pohledem veřejnosti na volební programy českých politických stran nahlížené skrze základní etické principy. Teoretická část práce se skládá ze tří hlavních kapitol. První z nich uvádí do problematiky týkající se etiky a jejích základních principů. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku politických stran a následně na téma volebních programů. Třetí kapitola se zabývá pojmem …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the public view on the electoral programs of Czech political parties seen by the fundamental ethical principles. The theoretical part consists of three main chapters. The first one introduces the issue of ethics and its fundamental principles. The second chapter focuses on the issue of political parties and on election programs. The third chapter deals with the concept …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zuzana Lehotská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Policy and Social Work