Bc. Marie Veselá

Diplomová práce

Změny ve výkonu státní správy na úseku státní sociální podpory v letech 1995 - 2018

Changes in the Performance of the National Administration in the Field of State Social Support in 1995 - 2018
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou státní sociální podpory, která je jedním z pilířů sociálního zabezpečení a nástrojem sociální politiky státu. Teoretická část objasňuje sociální politiku a popisuje průběh její transformace po roce 1989, která vedla ke vzniku státní sociální podpory. Poskytuje informace o nejdůležitějších novelizacích zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ke kterým …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of State Social Support, which is one of the pillars of social security and an instrument of the state social policy. The theoretical part explains social policy and describes its transformation process after 1989 resulting in the establishment of the State Social Support. The theoretical part provides information on the most important amendments to Act No. 117/1995 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/lrfa6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika