Bc. Tereza Málková

Diplomová práce

Hudební žánry a jejich působení na krátkodobou paměť

Musical genres and their influence of short term memory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem různých hudebních žánrů na krátkodobou paměť. Zkoumá, jaký hudební žánr krátkodobou paměť ovlivňuje nejvíce, srovnává jednotlivé hudební žánry mezi sebou a zjišťuje, které mají vliv na krátkodobou paměť respondentů testovanou v obrázkovém paměťovém testu. Výzkum se opírá o další vědecké práce, které zkoumaly například vliv Mozartova efektu na jiné kognitivní procesy …více
Abstract:
The master thesis deals with the influence of various musical genres of specific short-term memory. Examines what genre of music most affects short-term memory, compares various musical genres among themselves and discovers that affect short-term memory test of the respondents in a picture memory test. The research is based on further scientific work, for example, investigating the influence of Mozart …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta