Bc. Tereza Málková

Master's thesis

Hudební žánry a jejich působení na krátkodobou paměť

Musical genres and their influence of short term memory
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem různých hudebních žánrů na krátkodobou paměť. Zkoumá, jaký hudební žánr krátkodobou paměť ovlivňuje nejvíce, srovnává jednotlivé hudební žánry mezi sebou a zjišťuje, které mají vliv na krátkodobou paměť respondentů testovanou v obrázkovém paměťovém testu. Výzkum se opírá o další vědecké práce, které zkoumaly například vliv Mozartova efektu na jiné kognitivní procesy …more
Abstract:
The master thesis deals with the influence of various musical genres of specific short-term memory. Examines what genre of music most affects short-term memory, compares various musical genres among themselves and discovers that affect short-term memory test of the respondents in a picture memory test. The research is based on further scientific work, for example, investigating the influence of Mozart …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta