Dana Třeštíková

Bakalářská práce

Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace

The Qualification requirements for the activities of Supply and Installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems and Fire Detection and Fire Alarm Systems
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení kvalifikačních předpokladů pro provozování činností "Dodávka a montáž poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů a elektrické požární signalizace". Cílem práce je sestavit přehled nejdůležitějších legislativních a normativních požadavků kladených na právnické a fyzické osoby působící v této oblasti ať již jako podnikatelské subjekty, či jako jejich zaměstnanci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of qualification requirements for the activities of "Supply and Installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems and Fire Detection and Fire Alarm Systems. The aim of this work is to create an overview of the most important legislative and normative requirements imposed on legal and natural persons operating in this domain, whether as market economy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015
Zveřejnit od: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Vladimír Laucký

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Třeštíková, Dana. Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace. Praha, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe