Dana Třeštíková

Bachelor's thesis

Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace

The Qualification requirements for the activities of Supply and Installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems and Fire Detection and Fire Alarm Systems
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení kvalifikačních předpokladů pro provozování činností "Dodávka a montáž poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů a elektrické požární signalizace". Cílem práce je sestavit přehled nejdůležitějších legislativních a normativních požadavků kladených na právnické a fyzické osoby působící v této oblasti ať již jako podnikatelské subjekty, či jako jejich zaměstnanci …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the development of qualification requirements for the activities of "Supply and Installation of Intruder and Hold-Up Alarm Systems and Fire Detection and Fire Alarm Systems. The aim of this work is to create an overview of the most important legislative and normative requirements imposed on legal and natural persons operating in this domain, whether as market economy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2015
Accessible from:: 2. 6. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Vladimír Laucký

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Třeštíková, Dana. Kvalifikační předpoklady pro dodávky a montáž poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a elektrické požární signalizace. Praha, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe