Kateřina MYŠÁKOVÁ

Bachelor's thesis

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and Its Impact on Popular Culture
Abstract:
This thesis aims to depict the role of popular culture, particularly popular music, in the lives and identities of a young generation of Britons in the 1960s based on the examination of selected social phenomena of the Sixties society. The decade has gone down in history due to many different aspects; the often foremost emphasised being youth, rebellion, consumerism or iconic music and fashion. All …more
Abstract:
Cílem práce je vystihnout úlohu populární kultury, především populární hudby, v životech mladé generace Britů v šedesátých letech dvacátého století. Tato úloha je založená na zkoumání vybraných společenských fenoménů šedesátých let. Šedesátá léta se zapsala do historie díky různým aspektům, z nichž bývají nejčastěji vyzdvihovány mládí, revolta, konzumní styl života nebo jedinečná hudba a móda. Všechny …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Tomáš Hostýnek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MYŠÁKOVÁ, Kateřina. The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/