Bc. Tomáš Hofman

Diplomová práce

Srovnávací reklama

Comparative advertising
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analyzovat srovnávací reklamu jako jednu z možností nekalého soutěžení a její význam v hospodářské soutěži, informovat o základních rysech reklamního srovnávání, a to jak v české, tak evropské právní úpravě a stejně tak o jejich možném výkladu. Jedním z dalších cílů je nalézt a stanovit hranici přípustnosti srovnávací reklamy a vztah její skutkové podstaty k ostatním skutkovým …více
Abstract:
The aim of this thesis is to outline the concept of comparative advertising, as one of the possibilities of unfair competition and its importance in the competition, information on basic features comparison and advertising both in Czech and European legislation as well as their possible interpretation. One further objective is to find and fix the limit of admissibility of comparative advertising and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce