Mgr. Soňa Večeřová

Bakalářská práce

Bohumír Matal - realizace v architektuře

Bohumír Matal - works in architecture
Anotace:
Práce Bohumír Matal – realizace v architektuře je věnována tvorbě brněnského malíře Bohumíra Matala, určené pro architekturu, tedy především mozaikám, sgrafitům, nástěnných maleb, vitráží, v menší míře pak dekorativními mřížemi, gobelíny, dřevěnými reliéfy či intarziemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý soubor děl, práce je zaměřena primárně na Brno a okolí. Cílem je vytvořit co nejpodrobnější …více
Abstract:
The thesis „Bohumír Matal – works in architecture“ deals with works of the Brno painter Bohumír Matal designated to architecture, primarily mosaics, sgraffitos, murals, stained glasses, in the small extent latticeworks, gobelins, wood reliefs or intarsias. In regard of such a huge number of works thesis focuses on Brno and environs. The aim of this thesis is to create the most detailed description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta