Klára VIKTOROVÁ

Bakalářská práce

Umajjovský chalífát v al-Andalusu

Umayyad Caliphate in al-Andalus
Anotace:
Muslimové byli přítomni ve Španělsku téměř osm století, od roku 711 do roku 1492. Jejich vstup na poloostrov znamenal významnou změnu, která ovlivnila celou zem. I přes nevelký počet vojenských oddílů dokázali záhy obsadit celý Pyrenejský poloostrov a podmanit si obyvatelstvo. Jejich cesta k moci nebyla z počátku jednoduchá, museli se vyrovnat se vzpourami, nájezdům nepřátel a s náboženskými rozdíly …více
Abstract:
Muslims were present in Spain for almost eight centuries, from 711 to 1492. Their entry to the peninsula meant a significant change that affected the whole country. Despite their small number of troops, they soon managed to occupy the entire Iberian Peninsula and subdue its population. Their path to power was not easy from the beginning; they had to deal with riots, raids of enemies and religious differences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIKTOROVÁ, Klára. Umajjovský chalífát v al-Andalusu. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Blízkovýchodní studia

Práce na příbuzné téma