Bc. Veronika Bražinová

Diplomová práce

Strategie a opatření zlepšování kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

Air quality improvement strategies and measures in the Moravian-Silesian Region
Anotace:
Čisté ovzduší je klíčovým faktorem ovlivňující kvalitu života obyvatel. Moravskoslezský kraj je znám jako region s vysokou mírou znečištění ovzduší, což je dáno jeho těžební minulostí, průmyslovým zázemím a specifickými geomorfologickými, meteorologickými a sídelními podmínkami. Cílem této práce je analýza strategií a opatření ke zlepšení kvality ovzduší ve městech Frýdek-Místek a Karviná, ale také …více
Abstract:
Clean air is a key factor affecting the quality of life of residents worldwide. The Moravian-Silesian Region is known as a region with high levels of air pollution due to its mining history, industrial background and its specific geomorphological, meteorological and urban structure features. The aim of this paper is to analyse strategies and measures to improve air quality in the cities of Frýdek-Místek …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2024
  • Vedoucí: Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta