Bc. Svetlana Tomašiaková

Bakalářská práce

Spolupráce v cestovním ruchu a její dopad na rozvoj destinace Horní Pohroní (Horehronie)

The cooperation in tourism and its impact on the development of Horní Pohroní (Horehronie) region
Abstract:
Bachelor thesis „Cooperation in tourism and its impact on the development of Horné Pohronie destination (Horehronie)”, describes the actual status of cooperation of tourism actors in this region and their relationships with the destination company Horehronie Klaster. In the first chapter, based on scientific information, the cooperation and the legitimity of the tourism support is described. Afterwards …více
Abstract:
Bakalárska práca „Spolupráca v cestovnom ruchu a jej dopad na rozvoj destinácie Horné Pohronie (Horehronie)” zachytáva súčasný stav spolupráce aktérov cestovného ruchu v regióne a ich vzťahy s destinačnou spoločnosťou Klaster Horehronie. V prvej kapitole sú na základe odborných poznatkov popísané spolupráca a legitimita podpory cestovného ruchu. Následne je priblížená organizácia cestovného ruchu na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Práce na příbuzné téma