Bc. Jan Kavalec

Bakalářská práce

Lee Teng-hui’s Presidential Rhetoric on Taiwanese Identity and Independence

Lee Teng-hui’s Presidential Rhetoric on Taiwanese Identity and Independence
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat oficiální prezidentské projevy Lee Teng-huie a definovat rétoriku, kterou používal při řešení témat taiwanské identity, nezávislosti či sjednocení, za použití metody diskurzivní analýzy. Práce nejdřív krátce představí Lee Teng-huiův život a uvede některé reformy, které ovlivnily názor taiwanské populace na zkoumaná témata, a také to, jak je ovlivnily. Hlavní část práce …více
Abstract:
The objective of this thesis is to analyze the official presidential speeches of Lee Teng-hui and define the rhetoric he used when dealing with the topics of Taiwanese identity, independence or unification, using the method of discourse analysis. First, the thesis concisely introduces Lee Teng-hui’s life and touches upon some of the policies he promoted that influenced the Taiwanese population’s perception …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Magdaléna Masláková
  • Oponent: Ph.D. Wei-lun Lu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta