David Císař, DiS.

Bakalářská práce

Městské kamerové systémy jako účinný nástroj situační prevence kriminality

Urban camera systems as effective tool for situational crime prevention
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou městské kamerové systémy jako účinný nástroj situační prevence kriminality. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části práce jsou vymezeny základní pojmy spjaté s kriminalitou a kriminologií. Další kapitoly pojednávají o kamerových systémech z hlediska historie a využití v praxi, jejich základním technologickém rozdělení a prevenci …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is „Urban Camera Systems as Effective Tools for Situational Crime Prevention.“ This thesis is divided into theoretical and practical part. The introduction to the theoretical part defines the basic concepts related to criminality and criminology. Other chapters consist of basic terms and history and using of camera systems in practice. Secondly there is mentioned their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Mirovský
  • Oponent: Mgr. Eliška Pilátová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní