Bc. Jaroslav ZEMAN

Diplomová práce

Vliv malé mechanizace pro údržbu travních porostů na porostovou skladbu a produkci biomasy.

The influence of small greenkeeping mechanization on stand composition and biomass production
Anotace:
Hlavním tématem této práce je posouzení vlivu malé mechanizace na údržbu trávníku, proto je součástí práce popis trávníků i přehled malé mechanizace pro údržbu trávníků. Pro porovnání byly vybrány dva typy žacích stojů pracující na odlišném principu řezu. Práce předkládá výsledky z měření na 2 pokusných políčkách ošetřovaných vybranými typy žacích strojů. V práci jsou uvedeny výsledky sledování agrobotanických …více
Abstract:
The main theme of this piece of work is to assess the influence of small mechanisation for maintenance of grass areas; therefore this work includes the description of grass areas as well as the overview of small mechanisation for maintenance of grass areas. Two types of mowers working on different principles of cutting were chosen to make a comparison. This work presents the results of measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Milan Kobes, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Jaroslav. Vliv malé mechanizace pro údržbu travních porostů na porostovou skladbu a produkci biomasy.. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses abyvuh abyvuh/2
21. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2014
Bulanova, L.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.