Bc. Jaroslav ZEMAN

Master's thesis

Vliv malé mechanizace pro údržbu travních porostů na porostovou skladbu a produkci biomasy.

The influence of small greenkeeping mechanization on stand composition and biomass production
Abstract:
Hlavním tématem této práce je posouzení vlivu malé mechanizace na údržbu trávníku, proto je součástí práce popis trávníků i přehled malé mechanizace pro údržbu trávníků. Pro porovnání byly vybrány dva typy žacích stojů pracující na odlišném principu řezu. Práce předkládá výsledky z měření na 2 pokusných políčkách ošetřovaných vybranými typy žacích strojů. V práci jsou uvedeny výsledky sledování agrobotanických …more
Abstract:
The main theme of this piece of work is to assess the influence of small mechanisation for maintenance of grass areas; therefore this work includes the description of grass areas as well as the overview of small mechanisation for maintenance of grass areas. Two types of mowers working on different principles of cutting were chosen to make a comparison. This work presents the results of measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 25. 4. 2014

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Milan Kobes, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEMAN, Jaroslav. Vliv malé mechanizace pro údržbu travních porostů na porostovou skladbu a produkci biomasy.. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses abyvuh abyvuh/2
21. 5. 2014
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2014
Bulanova, L.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.