Bc. Tomáš Lhotský

Bakalářská práce

Anti-Asian Violence in the Midst of the Covid-19 Crisis in the US

Anti-Asian Violence in the Midst of the Covid-19 Crisis in the US
Anotace:
Tato bakalařská práce je zaměřena na násilí páchané na Američanech Asijského původu během právě probíhající pandemie Covid-19 v Americe. Na začátku bude definován pojem Američan Asijského původu, jejich historie a jak se do Ameriky dostali. Poté, bude před-stavena teorie "jinakosti", rasismus a xenofobie a v krátkosti jejich historie v USA. V hlavní části této práce bude zkoumána spojitost mezi touto …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the Anti-Asian violence during the Covid-19 crisis in the US. First, the work will define who American Asians are and sum up the history of their community and how they got to the U.S. Theory of otherness and a brief introduction of racism and xenophobia in the US will be provided as well. The main part of the thesis will examine the connection of the Asian American community …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Tereza Šmilauerová
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.