Jiří Lampa

Diplomová práce

Návrh ventilátoru pro osobní ochranné pomůcky

Design of a Fan for Personal Protective Equipment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá použitím ventilátorů pro osobní ochranné pomůcky. V teoretické části pojednává o ventilátorech, ochranných pomůckách, o teorii proudění a CFD výpočetních metodách. V praktické části práce popisuje zkoumaný ventilátor a jeho počítačové modely. Probíhá zde transformace geometrie ventilátoru pro použití CFD simulace, kdy je vytvořena oblast, v níž se nachází vzduch. Navrhují …více
Abstract:
The master´s thesis deals with the use of fans for personal protective equipment. The theoretical part informs about fans, protective equipment, flow theory, and CFD computational methods. The practical part of the thesis describes the investigated fan and its computer models. Here, the fan geometry transformation is performed to use the CFD simulation. In this process, the volume, where the air is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Dvořák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lampa, Jiří. Návrh ventilátoru pro osobní ochranné pomůcky. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika - mechanika tekutin a termodynamika