Jan Tuček

Master's thesis

Profese daňového poradce ve vybraných zemích EU

Profession of the tax advisor in selected countries of the EU
Anotácia:
Cílem diplomové práce je poskytnout základní přehled o tom, jaké podmínky musí mít splněny pro poskytování daňového poradenství ve vybraných zemích Evropské unie. V první části práce je popsána legislativa Evropské unie, která má nevýznamnější vliv na daňové poradenství. Na evropskou legislativu navazuje popis regulace profese daňového poradce a daňového poradenství v České republice, včetně popisu …viac
Abstract:
The goal of this diploma thesis is provide a basic overview about conditions which has to be met for providing of tax advisory in selected countries of the European Union. The first part contains information about legislation of European Union which has significant influence on the tax advisory. The European legislation is followed by a description of the regulation of the profession of tax advisor …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedúci: Jana Skálová
  • Oponent: Radek Neužil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70584

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku

Práce na příbuzné téma