Bc. Lada Nedomová

Bakalářská práce

Informovanost dívek a mladých žen o prevenci rakoviny děložního čípku

Knowledge regarding cervical carcinoma in population of girls and young women
Anotace:
Práce je zaměřena na zjištění znalostí respondentek o prevenci nádorového onemocnění děložního čípku a to se zaměřením na zdroje těchto informací. Spolu se znalostmi respondentek byl zjišťován jejich zájem o edukační materiál týkající se preventivní gynekologické prohlídky. Z výsledků vyplynulo, že mladá generace žen má dostatečné znalosti týkající se prevence nádorového onemocnění děložního čípku …více
Abstract:
The work is focused on the respondentꞌs knowledge regarding the prevention of cervical cancer focusing on the information sources. The respondentꞌs interest in the educational material of preventive gynecological examination was investigated, as well. The results showed that a generation of women in young age has a lot of knowledge about the prevention of cervical cancer. This knowledge is mainly gained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD.
  • Oponent: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta