Pavlo Chepurnyi

Bachelor's thesis

Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji

The labor market in the services sector in Prague and Central Bohemia
Abstract:
Abstrakt Ve své bakalářské práci pojednávám o sektoru služeb, jmenovitě o trhu práce v tomto odvětví a to na území hlavního města Prahy a dále Středočeského kraje. Sektor služeb v České republice je jedním z nejmladších odvětví a z tohoto důvodu poskytuje široké pole pro zkoumání a analýzu, i vzhledem k tomu, že oproti ostatním odvětvím není prozkoumané na srovnatelné úrovni. Přitom sektor služeb je …more
Abstract:
Abstract In my thesis discusses the service sector, namely the labor market in this sector and the capital city of Prague and Central Bohemia. The services sector in the Czech Republic is one of the youngest and therefore provides a wide field of research and analysis, as well as due to the fact that compared to other sectors is explored at a comparable level. In doing so, the service sector is the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze