Pavlo Chepurnyi

Bakalářská práce

Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji

The labor market in the services sector in Prague and Central Bohemia
Anotace:
Abstrakt Ve své bakalářské práci pojednávám o sektoru služeb, jmenovitě o trhu práce v tomto odvětví a to na území hlavního města Prahy a dále Středočeského kraje. Sektor služeb v České republice je jedním z nejmladších odvětví a z tohoto důvodu poskytuje široké pole pro zkoumání a analýzu, i vzhledem k tomu, že oproti ostatním odvětvím není prozkoumané na srovnatelné úrovni. Přitom sektor služeb je …více
Abstract:
Abstract In my thesis discusses the service sector, namely the labor market in this sector and the capital city of Prague and Central Bohemia. The services sector in the Czech Republic is one of the youngest and therefore provides a wide field of research and analysis, as well as due to the fact that compared to other sectors is explored at a comparable level. In doing so, the service sector is the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jan Máče, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze