Bc. Barbora Žáčková

Master's thesis

Indikátory globálního rozvoje jako specifického cíle Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v České republice

Indicators of Global Development as a Specific Goal of the 2030 Agenda for Sustainable Development in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na proces tvorby a implementace Strategického rámce pro udržitelný rozvoj v České republice, a to od jeho počátků až po současnost. Koncept udržitelného rozvoje zkoumá v mezinárodním i národním kontextu. Na mezinárodní úrovni se zaměřuje na roli a rozhodovací procesy Organizace spojených národů, jakožto původce aktuální agendy. Na národní úrovni analyzuje přípravu Strategického …more
Abstract:
This diploma thesis focuses on the process of creating and implementing the Strategic Framework for Sustainable Development in the Czech Republic, from its beginnings to the present. It examines the concept of sustainable development in an international and national context. At the international level, it focuses on the role and decision-making processes of the United Nations as the originator of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Reader: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní