Jan Tyc

Bakalářská práce

Analýza jízdních pruhů za pomocí obrazů

Lane Detection Using Computer Vision
Anotace:
Autonomní řízení vozidel se v posledních letech stává zajímavým a stále více citovaným tématem. Vozidla vybavená takovým systémem musí umět za pomocí různých senzorů detekovat a rozpoznat celou řadu zájmových objektů na silnicích. Například protijedoucí vozidla, chodce, dopravní značky nebo jízdní pruhy. Cílem práce je vytvoření programu, který dokáže rozpoznat jízdní pruh a do obrázku nebo videa vykreslit …více
Abstract:
Autonomous car driving is recently becoming more interesting and more cited topic. Vehicles equiped with such system have to be able to detect and recognize various objects on the road by different sensors. For example oncomming traffic, pedestrians, traffic signs or traffic lanes. Goal of this work is to create a program, which is able to recognize traffic lane and draw an area into an image or a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: Radovan Fusek
  • Oponent: Michael Holuša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava