Bc. Věra PROCHÁZKOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Kvalita života pacientů po radikální cystektomii s náhradní derivací moče ileální neovezikou

The quality of life of patients after radical cystectomy with a substitute urinary derivative of the ileal obstruction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kvalitou života pacientů po radikální cystektomii s náhradní derivací moče ileální neovezikou. Během posledních 30 let došlo až k trojnásobnému nárůstu nádorového onemocnění močového měchýře. Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9. nejčastějším nádorovým onemocněním ve světě. Radikální cystektomie s derivací ileální neovezikou dle Hautmanna je jedním z řešení a péče o nemocného …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the quality of life of patients after radical cystectomy with surrogate urine derivation of the ileal neovesica. Over the last 30 years, there has been a threefold increase in bladder cancer. Bladder can-cers are the 9th most common cancer in the world. According to Hautmann, radical cys-tectomy with ileal neovesal derivation is one of the solutions and patient care is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Věra. Kvalita života pacientů po radikální cystektomii s náhradní derivací moče ileální neovezikou. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/