Bc. Jana Svobodová

Diplomová práce

Efektivita použití preventivních programů proti šikaně na 2. stupni standardní a alternativní (daltonské) školy

The Efficiency of the Use of Preventive Programs Against Bullying in Secondary of Standard and Alternative (Dalton) Schools
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku prevence šikany na druhém stupni základních škol. V teoretické části jsou shromážděny dostupné informace o šikaně, jejich příčinách a programech prevence na školách. Závěr teoretické části je věnován charakteristice standardní a alternativní školy. Obsahem výzkumné části je zjištění, zda existuje rozdíl v prevenci proti šikaně na standardní a alternativní …více
Abstract:
The thesis is focused on the prevention of bullying at secondary schools. In the theoretical part there are collected available information about bullying, its causes and prevention programs at schools. The conclusion of the theoretical part is devoted to characteristics of standard and alternative school. The research part is to determine whether there is a difference in preventing bullying at standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Petra Tužilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy