Theses 

Efektivita použití preventivních programů proti šikaně na 2. stupni standardní a alternativní (daltonské) školy – Bc. Jana Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy

Bc. Jana Svobodová

Diplomová práce

Efektivita použití preventivních programů proti šikaně na 2. stupni standardní a alternativní (daltonské) školy

The Efficiency of the Use of Preventive Programs Against Bullying in Secondary of Standard and Alternative (Dalton) Schools

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na problematiku prevence šikany na druhém stupni základních škol. V teoretické části jsou shromážděny dostupné informace o šikaně, jejich příčinách a programech prevence na školách. Závěr teoretické části je věnován charakteristice standardní a alternativní školy. Obsahem výzkumné části je zjištění, zda existuje rozdíl v prevenci proti šikaně na standardní a alternativní škole a do jaké míry může přístup pedagogů ovlivnit výskyt šikany.

Abstract: The thesis is focused on the prevention of bullying at secondary schools. In the theoretical part there are collected available information about bullying, its causes and prevention programs at schools. The conclusion of the theoretical part is devoted to characteristics of standard and alternative school. The research part is to determine whether there is a difference in preventing bullying at standard and alternative school, and to what extent can the attitude of teachers influence the presence bullying.

Klíčová slova: Šikana, formy šikany, prevence, standardní škola, alternativní škola, školní program proti šikaně, minimální preventivní program (MPP) Bullying, forms of bullying, prevention, standard school, alternative school, school anti-bullying program, minimal preventive program (MPP)

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Petra Tužilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 20:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz