Bc. Michaela Šichová

Bakalářská práce

Differences for using of the personal pronouns in Spain and in the zone of Río de la Plata

Diferencias entre el español peninsular y rioplatense en el uso de los pronombres personales
Abstract:
The content of this thesis consists in a difference for using of the personal pronouns in Spain and in Argentina. The theoretic part is about description of pronouns in general, methods of treatment as so as explication of words like leísmo, laísmo and loísmo are following. In the practical part there are analisis from newspaper articles in which is searched the number of mentioned phenomena. At the …více
Abstract:
Diplomová práce se zabývá rozdílem v užití osobních zájmen ve Španělsku a v Argentině. Teoretická část se věnuje popisu zájmen obecně, následují způsoby jednání a vysvětlení jevů leísmo, laísmo a loísmo. V praktické části se provádí analýza z novinových článků, ve kterých se hledá počet zmíněných jevů. V závěru práce se prostřednictvím grafů porovnává počet jevů ve Španělsku s počtem jevů v Argentině …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma