Theses 

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims – Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

Bakalářská práce

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims

Anotace: Cílem této bakalářské práce je představení konceptu „trpících hrdinů“ a „odvážných obětí“. Dvojdílná struktura konceptu zahrnuje rozmanitost a komplexnost vlivných faktorů, které se vyskytovaly v prostředí války v Tichomoří. Koncept se opírá o jednotlivé prozkoumané faktory a vede k objevení možného způsobu, kterým by sami Mariňáci dokázali definovat svou roli v rámci nabytých zkušeností z Tichomoří. První část se věnuje žánru válečných memoárů a jeho zařazení do širšího kontextu válečné literatury. V této sekci jsou také zahrnuty profily Roberta Leckieho a Eugena Sledge, které je přibližují jako autory, Mariňáky a především jako lidi. Následující část představuje jednotlivé vlivy prostřednictvím Leckieho a Sledgeovy cesty po Tichomořských ostrovech jako Guadalcanal, Cape Gloucester, Pavuvu, Peleliu a Okinawa. Závěrečná kapitola je věnována konceptu „trpících hrdinů“ a „odvážných obětí“ a podrobně rozebírá jeho strukturu, protikladnost a dvojznačnost a jeho specifický účel.

Abstract: The purpose of this thesis is to introduce the concept of “suffering heroes” and “brave victims”. The concept’s two-part structure comprises the variety and the complexity of the influential factors occurring in the environment of the Pacific War theatre. The exploration of the individual factors supports the concept and concludes in discovering a possible way the Marines themselves would define their position in the Pacific war experience. The first section is devoted to the genre of war memoirs and its contextualization in the broader context of war literature. This also includes the profiles of Robert Leckie and Eugene Sledge presenting themselves as authors, U.S. Marines and people. The subsequent part provides the evidence of the influences following Leckie’s and Sledge’s steps through the Pacific islands of Guadalcanal, Cape Gloucester, Pavuvu, Peleliu, and Okinawa. The final chapter is solely devoted to the concept of “suffering heroes” and “brave victims” particularly exploring its structure, its contradiction and ambiguity, and its specific purpose.

Keywords: Eugene Sledge, Robert Leckie, The Pacific, suffering heroes, brave victims, Guadalcanal, Cape Gloucester, Okinawa, Peleliu, Pavuvu, war literature, memoirs, U.S. Marine Corps, experience, islands

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Kolcún, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 2. 2019 12:48, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz