Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

Bakalářská práce

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je představení konceptu „trpících hrdinů“ a „odvážných obětí“. Dvojdílná struktura konceptu zahrnuje rozmanitost a komplexnost vlivných faktorů, které se vyskytovaly v prostředí války v Tichomoří. Koncept se opírá o jednotlivé prozkoumané faktory a vede k objevení možného způsobu, kterým by sami Mariňáci dokázali definovat svou roli v rámci nabytých zkušeností z Tichomoří …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to introduce the concept of “suffering heroes” and “brave victims”. The concept’s two-part structure comprises the variety and the complexity of the influential factors occurring in the environment of the Pacific War theatre. The exploration of the individual factors supports the concept and concludes in discovering a possible way the Marines themselves would define their …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Kolcún, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma