Mgr. et Mgr. Monika Křižánková

Bachelor's thesis

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims

Pacific War Experience of E.B. Sledge and R. Leckie: US Marines, Suffering Heroes, and Brave Victims
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je představení konceptu „trpících hrdinů“ a „odvážných obětí“. Dvojdílná struktura konceptu zahrnuje rozmanitost a komplexnost vlivných faktorů, které se vyskytovaly v prostředí války v Tichomoří. Koncept se opírá o jednotlivé prozkoumané faktory a vede k objevení možného způsobu, kterým by sami Mariňáci dokázali definovat svou roli v rámci nabytých zkušeností z Tichomoří …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to introduce the concept of “suffering heroes” and “brave victims”. The concept’s two-part structure comprises the variety and the complexity of the influential factors occurring in the environment of the Pacific War theatre. The exploration of the individual factors supports the concept and concludes in discovering a possible way the Marines themselves would define their …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Dušan Kolcún, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic