Alena Horáková

Bakalářská práce

Keramika, volno-časová aktivita pro klienty s dětskou mozkovou obrnou. "Stopy z procházek městem".

Ceramics, free-time activity of clients of with Cerebral Palsy. "Prints of the city walks".
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o realizaci výtvarného projektu ?Stopy z procházek městem?, kterého se zúčastnili klienti Jedličkova ústavu v Liberci v období od září 2012 do září 2013. Zaměřuje se na problematiku volno-časové aktivity ? keramiku výtvarných dílen Centra denních služeb Jedličkova ústavu v Liberci. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická částobjasňuje základní …více
Abstract:
The thesis deals with the realization of art project " Traces of walking around the city ", which was attended by clients Jedlicka Institute in Liberec in the period from September 2012 to September 2013. It focuses on the issue of free-time activities - ceramics art workshops Day care centers Jedlicka Institute in Liberec. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013
Zveřejnit od: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: ak. mal. Markéta Pošarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Alena. Keramika, volno-časová aktivita pro klienty s dětskou mozkovou obrnou. "Stopy z procházek městem".. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času