Bc. Yulia Akhmetzhanova

Bakalářská práce

Postoje k LGBT komunitě v souvislosti s osobnostními charakteristikami v České republice a v Rusku

Attitudes towards LGBT community in relation to personality characteristics in the Czech Republic and Russia
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda existuje rozdíl v postoji k příslušníkům LGBT komunity v České republice a Rusku v souvislosti s osobnostními rysy a demografickými charakteristikami. Za příslušníky LGBT komunity v této práci byli považováni gayové, lesbičky, transgender osoby a bisexuálové. V práci byly analyzovány dva vzorky z Ruska (N = 111) a České republiky (N = 116). K určení osobních …více
Abstract:
The purpose of this thesis was to find out whether there is a difference in attitude towards the members of LGBT community in the Czech Republic and Russia in relation to personal and demographic characteristics. In this work gay, lesbian, transgender and bisexual were considered the members of the LGBT community. Two samples: one from Russia (N = 111) and another from Czech Republic (N = 116) were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Vášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta