Bc. Petra Kuříková

Diplomová práce

Implementace Modelu EFQM ve vybrané organizaci

The implementation of Model EFQM in the specific organisation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá implementací Modelu EFQM ve vybrané organizaci, kterou je Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci. Rešeršní část dokumentu objasňuje základní pojmy týkající se dané problematiky. Analytická část popisuje zkoumanou organizaci a proces sebehodnocení s pomocí modelu Quick Check. Výstupem sebehodnocení jsou oblasti, které mají potenciál ke zlepšování. V návaznosti …více
Abstract:
This master´s thesis deals with the implementation of the EFQM Model in the specific organization, the Faculty of Economics Technical University of Liberec. The research section explains the basic concepts of the subject. The analytical part describes the organization and the process of assessment with using the Quick Check Model. Outcomes of assessment are areas that have the potential for improvement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuříková, Petra. Implementace Modelu EFQM ve vybrané organizaci. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta